Fuck The System

Ostatnio mam w sobie tyle buntu, że potrafię go jedynie rozładować obcując z naturą. Dzięki #pajaksport & #lesovik, czas ruszyć w las.

Recently I have so much rebellion inside me, that it can be only discharged by communing with nature. Thanks #pajaksport & #lesovik, time to move into the forest.

rebelion fuckthesystem officedetox exploited